1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Spelare

Inom PGA finns en medlemskategorier för spelare, Tournament Player.

En Tournament Player, är en person som yrkesmässigt deltar i golftävlingar med prispengar samt uppfyller något av de krav på ranking som styrelsen beslutar om.

Då spelaren ej längre uppfyller krav på ranking upphör medlemskapet i föreningen efter två år och spelaren erhåller kategori NA. TP spelare som innehaft fullt tour kort på PGA Tour, LPGA Tour, European Tour eller Ladies European Tour har rätt att kvarstå som medlem även efter den stipulerade tvåårs gränsen.

Medlemskap som TP kan erhållas efter skriftlig ansökan till PGA. ??TP skall under invalsåret genomgå obligatorisk TP utbildning, TPU. TP som ej genomgår TPU under sitt första medlemsår förlorar sitt medlemskap som TP och erhåller kategori NA.

PGAs styrelse kan om synnerliga skäl föreligger ge anstånd till TPU ett år, en gång.