1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Tränare

Inom PGA finns fem olika medlemskategorier för Tränare, eller de som är under utbildning till att bli certifierade tränare.

Dessa fem kategorier är;?Trainee, Qualified-Trainee, Club Professional, PGA Golf Manager och Senior Member. Här nedan följer en kort beskrivning över vad som krävs av en person för att erhålla någon av kategorierna.

Trainee

Medlemskap som Trainee kan en person erhålla då han eller hon genomgått och godkänts vid TAU, Tränar Assistens Utbildningen, samt innehar högst det handicap som fastställts som övre gräns av PGAs styrelse, för närvarande 3,0. Trainee skall för att få kvarstå som medlemsaspirant söka och bli antagen till någon av de nästkommande två årens TU, Tränarutbildning.

Efter antagning till och påbörjad TU flyttas medlemsaspiranten automatiskt upp till kategorin Qualified Trainee. För att få kvarstå som medlem med kategori Qualified Trainee, skall medlemmen slutföra TU senast ett år efter slutdatum. Efter avslutad TU flyttas medlemmen automatiskt upp till kategorin Club Professional.

Club Professional

En Club Professional, är en medlem i PGA som genomgått och godkänts vid TU eller tidigare motsvarande i Sverige, samt har sin huvudsakliga sysselsättning inom golfnäringen.
Svenska medborgare som genomgått motsvarande TU, godkänd enligt PGAs of Europe’s normer i annat land kan erhålla medlemskap som Club Professional. Utländska medborgare som genomgått motsvarande TU, godkänd enligt PGAs of Europe’s normer i annat land, kan erhålla medlemskap som Club Professional endast om de är skrivna och verksamma i Sverige. ?Club Professional har rätt till aktivt medlemskap under två år utan att utöva medlemskvalificerande verksamhet inom golfnäringen.

PGA Golf Manager

En PGA Golf Manager, är en medlem i PGA som genomgått och godkänts vid TU eller tidigare motsvarande i Sverige samt genomgått och godkänts vid en Golfchefs- eller Golf Manager utbildning godkänd av PGA of Sweden samt har sin huvudsakliga sysselsättning inom golfnäringen.
Svenska medborgare som genomgått motsvarande TU, godkänd enligt PGAs of Europe’s normer i annat land samt genomgått och godkänts vid en Golfchefs- eller Golf Manager utbildning godkänd av PGA of Sweden, kan erhålla medlemskap som PGA Golf Manager. Utländska medborgare som genomgått motsvarande TU, godkänd enligt PGAs of Europe’s normer i annat land samt genomgått och godkänts vid en Golfchefs- eller Golf Manager utbildning godkänd av PGA of Sweden, kan erhålla medlemskap som PGA Golf Manager endast om de är skrivna och verksamma i Sverige. ?PGA Golf Manager har rätt till aktivt medlemskap under två år utan att utöva medlemskvalificerande verksamhet inom golfnäringen.

Senior Member

En Senior Member (SM), är en Club Professional, PGA Golf Manager eller Tournament Player som under kalenderåret uppnår 60 års ålder och har varit verksam inom golfnäringen samt varit aktiv medlem i PGA minst 25 år eller medlem som under kalenderåret uppnår 65 års ålder.