huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tidigare vinnare

1990              Väst

1991              Väst

1992              Stockholm

1993              Syd

1994              Stockholm

1995              Öst

1996              Stockholm

1997              Väst

1998              Väst

1999              Öst

2000              Norr

2001              Norr

2002              Norr

2003              Öst

2004              Väst

2005              Väst

2006              Öst

2007              Syd

2008              Väst

2009              Öst

2010              Syd

2011              Stockholm

2012              Syd

2013              Öst

2014              Öst

2015              Väst

2016              Väst


Totalt          

Väst              9

Öst                7

Syd                4

Stockholm   4

Norr              3

Mitt              0