huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tekniken och Spelet

Utbildningar för dig som vill öka din konkurrensposition

Golfspelet & Spelarutveckling

Ämnen som rör Golfteknik och Spelet är kärnkompetenser för en Golf Professional.

I dagsläget har vi inga utbildningar inplanerade

PGA levererar i samarbete med en rad utbildningspartners, utbildningar inom området golfteknik och spelet.

Professional Game Fitting, Styrka och rörlighets analyser med golfinriktning, STU Elit utveckling, Advanced Short Game, Tävling och Regler är några av dessa.