Anmälningsblankett

Jag anmäler mig härmed till Professional Game Fitting

Behörighetskrav: Club Professional M1 eller högre

Fakturerings- och avbokningsregler

Vid överanmälan gäller först till kvarn. Därefter upprättas en reserv lista.

Faktura på kursavgiften sänds ut från PGAs kansli.

Du garanterar Din plats genom att betala fakturan senast på angiven förfallodag.

  • Vid anmälan godkänner jag avbokningsreglerna
  • Anmälningsavgiften är 10% av kursavgiften
  • Avanmälan skall göras skriftligen via brev till PGAs kansli eller via mail till AS@pgasweden.com
  • Sker avanmälan tidigare en 30 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften med avdrag av anmälningsavgiften
  • Sker avanmälan tidigare en 14 dagar och senare än 30 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften
  • Sker avanmälan senare en 14 dagar för kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften
  • Vid sjukdom återbetalas kursavgiften endast om sjukdomen styrks av läkarintyg
  • Anmälan är personlig och om inte annat anges kan platsen inte överlåtas till annan person
  • Eventuella avgifter som uppkommer till följd av betalningen som tex. bankavgifter betalas av deltagaren
  • Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften