1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

AFFÄRSMANNASKAP

Utveckla en effektiv, konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.

Level 1: Business and Leadership

Detta är det första utbildningssteget inom karriärspåret Affärsmannaskap och syftar till att ge dig fördjupad kunskap inom följande delområden;

Del 1: BUSINESS MANAGEMENT
Från affärsidé till handlingsplan
Under denna del kommer vi att utvärdera och utmana din affärsidé. Därifrån arbetar vi vidare med affärsplanen, där du i stora drag kartlägger förutsättningarna för att lyckas med ditt företag. Här väger vi fördelar mot nackdelar. De som väljer bort affärsplanen eller bara skriver det som absolut krävs riskerar att missa viktiga aspekter för verksamheten. Se den som en kvalitetskontroll, helt enkelt!

Du får även lära dig att sätta mål – och definiera hur dessa ska uppnås. Du kanske tänker att det räcker med att ha målen i huvudet, men det sägs faktiskt att det är hela 400% mer effektivt om du skriver ner dem. Det handlar dock inte bara om att definiera målen, du behöver också fundera på hur du ska nå dem. Detta gör du i handlingsplanen, som sätter strukturen för din verksamhet, och detta blir styrdokumentet som du har med dig under resans gång.

Del 2: LEADERSHIP
Bli en bättre ledare
Som i vilken idrott som helst, inte minst golf, så är det samma sak med ledarskap – ju mer man tränar desto bättre blir man. Ledarskap handlar om att coacha och leda en individ eller en grupp mot ett gemensamt mål, precis det ni gör som golftränare varje dag – hjälper andra att bli framgångsrika i sitt golfspel.

Vi kommer att börja från början med att diskutera vad ledarskap är, hur vi ser på ledarskapet och vilka egna erfarenheter vi har med oss. Sedan dyker vi lite djupare i vad och hur ledarskapet påverkar både oss själva och andra. Ni kommer få arbeta både enskilt och i grupp med frågor som är specifikt relaterade till er egen arbetssituation som Pro. Ni får möjlighet att dela erfarenheter/idéer och diskutera med era kollegor, allt för att ni ska känna att de insikter och kunskaper som ni får med er kan användas i ert dagliga arbete.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha både kunskap och verktyg för hur du framgångsrikt och hållbart utvecklar din verksamhet.

Detta är en utbildning som PGA genomför i samarbete med Golfstore.

Datum: 25-27 november 2024

Plats: Barsebäck

3 dagar

10 000 kr exkl. moms
Golfstore medlem: 8 500 kr ex moms

Avbokningsregler
Observera att anmälan är bindande

  • 100% återbetalning vid avanmälan 4 veckor innan start.
  • 50% återbetalning vid avanmälan 2 veckor innan start.
  • Avanmälan mindre än 2 veckor innan ges ingen återbetalning.

För Level 1 skall du vara PGA Golf Professional.

Johan Thellmark, VD Golfstore
Jag har jobbat i golfbranschen i över 30 år, på olika positioner och i flera Europeiska marknader. Det har gett mig möjligheten att följa en lång utveckling, både när det gäller varumärken och aktörer på marknaden, men även hur PGA-prons roll har förändrats. Jag är övertygad om att det är ”på golfbanan det händer” och att de förändringar vi ser komma innebär stora möjligheter för PGA-pros att stärka sina positioner.

Min bakgrund är inom tennisen, där jag gick vägen genom idrottsgymnasium, collegestudier, tävlingsspel och tränarrollen innan jag hamnade i golfbranschen.


Helena Dahlström, Golfstore consultant
”När man mår bra, presterar man bra, det finns alltid med mig när jag försöker hjälpa andra att bli den bästa versionen av sig själv.”

Med vänlighet och bestämdhet utmanar jag dig för att nå dem resultat du själv önskar.

Under 20 år har jag coachat och handlett chefer och team på alla nivåer, från ledningsgrupp till medarbetarteam, från stora internationella företag till små privata företag och även kommuner.

Den erfarenhet jag har fått som professionell tennispelare under 7 år och från arbetslivet, bakar jag ihop och förmedlar för att hjälpa andra att nå framgång.

Kursen är inte öppen för anmälan ännu

Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via utbildning@pgasweden.com eller 040-631 41 00.